menu close menu

UN Nummers van gevaarlijke stoffen en goederen

UN-nummers of UN-id’s zijn viercijferige nummers die gevaarlijke stoffen en voorwerpen aanduiden (zoals explosieven, brandbare vloeistoffen, giftige stoffen, etc.) dit om internationaal vervoer te identificeren. Sommige gevaarlijke stoffen hebben hun eigen VN-nummers (bijv. acrylamide heeft UN2074), terwijl soms groepen van chemische stoffen of producten met vergelijkbare eigenschappen een gemeenschappelijk VN-nummer hebben (bijv. brandbare vloeistoffen, niet elders genoemd, hebben UN1993). Een chemische stof in vaste vorm kan een ander UN-nummer hebben dan de vloeibare vorm als hun gevaarlijke eigenschappen significant verschillen. Stoffen met verschillende niveaus van zuiverheid (of concentratie in oplossing) kennen daarnaast ook verschillende UN-nummers.

UN-nummers variëren van UN0001 tot ongeveer UN3500 en worden toegewezen door de VN-commissie van deskundigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Ze worden gepubliceerd als onderdeel van hun aanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen, ook wel bekend als de Orange Book. Deze aanbevelingen worden goedgekeurd door de regelgevende organisatie die verantwoordelijk is voor de verschillende wijzen van vervoer.

 


In onze actuele voorraad vindt u elke maat en capaciteit vrachtcontainers en (tank)containers.