menu close menu

Rotterdam, grootste haven en industriecomplex van Europa

De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa met een totale goederenoverslag van 435 miljoen ton in 2011. Het bestaat uit verschillende havenbekkens en bedrijfsterreinen die ten diensten staan van de aan- en afvoer van goederen van de aan de havens gevestigde (petro)chemische en andere industrieën. In de Rotterdamse haven vindt de op- en overslag van goederen van derden voor verder transport plaats.

 

Belangrijke haven op het gebied van overslag van containers en massagoederen

Qua overslag (het uitladen van zeeschepen waarna er kleinere schepen komen die de rivier op gaan met die lading van de zeeschepen, maar wel in kleinere hoeveelheden) is de haven van Rotterdam veruit de grootste haven van Europa. Met een goederenoverslag van 435 miljoen ton in 2011 nam ze meer dan een derde van de overslag Hamburg-Le Havre range voor haar rekening. De haven van Rotterdam is belangrijk op het gebied van overslag van containers en massagoederen, ook wel 'bulkoverslag' genoemd, zoals ruwe olie, chemicaliën, kolen en ertsen. De natte bulk nam daarbij ruim de helft voor zijn rekening, de droge bulk een zesde. Containeroverslag met bedrijven als Europe Container Terminals maakt bijna een derde deel van het totaal. De haven biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 86.000 mensen in Rotterdam en daarbuiten nog eens aan ongeveer 200.000 mensen.

De totale oppervlakte van de Port of Rotterdam bedraagt momenteel zo'n 12.000 hectare en strekt zich uit over een lengte van 42 kilometer. De haven behoort tot de drukste van de wereld. Doordat de haven een groot achterland heeft, is deze bereikbaar via binnenwater (Rijn, Maas), weg en spoor. Naast de overslag van goederen via containers zijn ook de bulktransporten en de afhandeling van olietankers belangrijke segmenten. Mede door de schaalvoordelen die een haven van deze omvang kan bieden behoort Rotterdam al jarenlang tot een van de meest favoriete haven voor de aanschaf van brandstof.

 

Geschiedenis van Rotterdam

De Hoogstraat, een deel van Schielands Hoge Zeedijk, verdeelde Rotterdam in een landstad en een waterstad. In de waterstad werden de eerste havens aangelegd, onder meer de Oude Haven, het Haringvliet en de Leuvehaven.

In de loop van de 19e eeuw werd Rotterdam slechter bereikbaar door het verzanden van de monding van de Brielse Maas. Koning Willem I en Johannes Goldberg zorgden voor een stimulans van industrie en infrastructuur. Het kanaal door Voorne werd aangelegd, maar dit bleek al snel te klein door de steeds toenemende scheepsgrootte. Van 1866 tot 1872 werd daarom de Nieuwe Waterweg gegraven, zodat Rotterdam een rechtstreekse verbinding met de zee kreeg.